Home

Mobile

Partij van de ontevreden burger, direct de grootste

 

Stem op ons en u krijgt uw gulden weer terug.

Even voorstellen;
Onze minister van financiën.

Nederland besturen als uw eigen huishoudboekje.
Terwijl het huidige (niet) besturen van Nederland zal leiden tot een nog groter gebrek aan daadkracht dan er al was, en men zich alleen nog maar op de verkiezingscampagne richt, nu eens een verfrissend geluid om de hele huidige situatie maar eens om te gooien.
Het politieke systeem heeft zichzelf overleefd. In een tijd dat mensen werken en hun geld besteden aan zaken welke zij nuttig vinden, is het te gek voor woorden dat wij verplicht zijn te kiezen voor lieden in een systeem, dat geen enkele toegevoegde waarde meer heeft.
We worden geconfronteerd met mensen die de partijdiscipline en coalitie-akkoorden laten prevaleren boven de belangen van de kiezers.

Die paar die hun rug nog recht proberen te houden worden teruggefloten en verworden tot ruggengraatloze trekpoppen van hun fractie die zelf geen ruggengraat heeft. Je kan zonder ruggengraat in ieder geval geen hernia krijgen en die kans is toch al klein, want ze tillen toch nooit zwaar aan de bezwaren van de bevolking.

2e kamerleden zijn over het algemeen allemaal aardige mensen, die het samen mooi niet voor elkaar krijgen.

We moeten daarom naar een structuur waarbij de belastingbetalende burger waar voor zijn geld krijgt.
Een bestuurswarenhuis met meerdere afdelingen.
Vanaf de papierafdeling, rijbewijs, paspoort etc. tot het laten plaatsen van speeltoestellen vanuit de tuinafdeling. Daar is geen plaats voor welke politieker dan ook. Niks geen ambtelijk beleid
want er is over nagedacht.

De gehele bestuurslaag van de 1e en 2e kamer, provincies, waterschappen etc. in de huidige opzet dient te verdwijnen. Het voorstel is de Nederland NV op te richten en een raad van bestuur in te stellen.
Die bestuursleden worden gekozen door de aandeelhouders, de bevolking.
Eens per 4 jaar houden we in plaats van verkiezingen een algemene ledenvergadering(ALV). Een stem als lid krijg je als je er blijk van kan geven een belastingbetalende burger te zijn. Alleen ingeschreven staan in het bevolkingsregister is niet genoeg.
Men dient woonachtig te zijn in Nederland.
Men dient over inkomsten te beschikken verkregen door werk of aan te tonen financieel onafhankelijk te zijn.
Ingeschreven staan met een uitkering geeft nog geen stemrecht op de ALV.
Indien men geen werk heeft maar een uitkering en lichamelijk of geestelijk, aantoonbaar niet in staat is om werkzaamheden uit te voeren, verkrijgt men toch een stem bij de ALV.
Alles wat niet werkt en toch gezond van lijf en leden is wordt uitgesloten van de ALV of je moet aantonen dat je je op de één of andere manier nuttig maakt voor de maatschappij met vrijwilligerswerk of anderszins.
Met een uitkering alleen thuis op de bank hangen zal tot royement leiden.

Daarmee voorkom je ook dat er beleid wordt ontwikkeld door mensen die geen bijdrage leveren aan onze samenleving, maar het toch voor het zeggen dreigen te krijgen, ergo hun positie van niet werken alleen maar versterkt ten laste van de wél werkenden.

 
 

Politiek dilemma

Als PVDOB moeten we onze kiezers natuurlijk wel ontevreden zien te houden, anders stemt er niemand meer op ons.

Maar met het gestuntel van al die anderen moet dat toch geen probleem zijn.

De PVDOB maakt en eind aan, goed geld naar kwaad geld gooien.