Mobile

Partij van de ontevreden burger. Direct de grootste!

Suggesties? Mail naar: info@ontevredenburger.nl

Den Haag 
We hebben eigenlijk helemaal geen politiek bestuur nodig en zeker geen 45 zetels.

Uitgaande van 22 gemeentelijke diensten die gerund gaan worden door topmanagers
die, voor de verandering, wel verstand van zaken blijken te hebben, gaan we niet meer 1 hokje 
aankruisen maar 22.
Voor Financiën, een Zalm, Groenink of Dijsselbloem of een ander.
Misschien een beetje ongelukkige voorbeelden, maar het gaat om het idee. 
Voor volkshuisvesting en alle andere diensten ook 3 gegadigden waar u op gaat stemmen
Zie het overzicht..

Daarom  hebben we die 23 overbodige zetels maar alvast op marktplaats gezet.


We hebben een bedrijf te runnen met een omzet van 2,6 miljard euro.  
€ 2.600.000.000,00 =  fl. 5.730.000.000,00
Stem v
oor een beter beleid en onze gulden terug.

Want wat heeft dit bestuur nu echt voor u gedaan en wat heeft het u inmiddels aan geld en ergernis gekost?
Noem eens 3 punten waaruit blijkt dat de politiek nog bestaansrecht en een toegevoegde waarde heeft.

2 dan?
1?
?

En anders dan ze u laten geloven, willen die partijen van die huidige Haagse coalitie helemaal niet dat u massaal komt stemmen.
Want als het opkomstpercentage 55% of meer wordt, dan is het júist afgelopen met die meerderheid.


Politiek is een instrument dat ge- en misbruikt wordt en is eigenlijk bedoeld om keuzes te maken.
En keuzes hoef je alleen maar te maken als je veel wensen hebt en weinig geld.
Als je geld zat hebt, dan hoef je geen keuzes te maken. Dan kan je de wensen gewoon uitvoeren.
Met meer dan 1,25 miljard euro in onze spaarpot willen we 25% reserve houden op die omzet van 2,6 miljard.
Dat houdt in dat er direct 450 miljoen beschikbaar is om extra plannen uit te voeren, dus búiten datgene wat we toch al zouden moeten doen. Want dat komt uit die 2,6 miljard die er jaarlijks binnenkomt. Er is met die te generen omzet en de huidige reserve dan ook geen enkel excuus meer te vinden om dat politieke gekrakeel ook nog maar één dag langer in stand te houden.

Hadden we in 1997 nog een tekort van 1,3 miljard gulden. 
Om jaren later zonder en centje pijn zo'n 1,25 miljard euro extra te besteden.
En dat was in 2009, terwijl onze reserve nog steeds met 100-150 miljoen per jaar aangegroeid is. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

**

nep