Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.

Dat zal voor  velen nu wel over zijn

 

De vertaalde totaal onverantwoorde toespraak van Koning Felipe

3 oktober 2017

Koning Felipe legde dinsdagavond een verklaring af over de "zeer ernstige" situatie in CataloniŽ over de "vastberaden toewijding" van de Spaanse kroon aan de Spaanse democratie en "begrip en harmonie tussen Spanjaarden".

Hij zei dat de Spanjaarden in CataloniŽ zich geen zorgen hoeven te maken over de toewijding van Spanje om hun rechten en vrijheid te verdedigen, en veroordeelde in harde bewoordingen het "onverantwoordelijke gedrag" van de Catalaanse autoriteiten, die "systematisch de wettelijke en rechtmatig goedgekeurde regels stelselmatig hebben geschonden".

Hij beloofde de Spaanse staat "de constitutionele orde in de regio te waarborgen".

Volledige tekst van Koning Felipe's verklaring vanwege de Catalaanse crisis


"We beleven zeer ernstige momenten voor ons democratisch leven. En onder deze omstandigheden wil ik me rechtstreeks tot alle Spanjaarden richten. We zijn allemaal getuige geweest van de gebeurtenissen in CataloniŽ, met als einddoel dat de Catalaanse regering de onafhankelijkheid van CataloniŽ op illegale wijze verkondigt.

"Sinds enige tijd hebben bepaalde autoriteiten in CataloniŽ zich herhaaldelijk, bewust en opzettelijk niet gehouden aan de grondwet en hun statuut van autonomie, dat de wet is die historische instellingen en zelfbestuur erkent, beschermt en verdedigt.

"Met hun besluiten hebben zij stelselmatig wettelijke en rechtmatig goedgekeurde regels geschonden, waarbij zij, autoriteiten in CataloniŽ, een ontoelaatbare ontrouw aan de bevoegdheden van de staat aan de dag legden. 

"Ze hebben de democratische beginselen van elke rechtstaat geschonden en de harmonie en coŽxistentie in de Catalaanse samenleving zelf ondermijnd, en helaas zelfs verdeeld. Vandaag de dag is de Catalaanse samenleving gebroken en in conflict. Deze autoriteiten hebben de gevoelens van verbondenheid en solidariteit die alle Spanjaarden hebben verenigd en zullen verenigen, met voeten getreden en met hun onverantwoordelijke gedrag zelfs de economische en sociale stabiliteit van CataloniŽ en heel Spanje in gevaar kunnen brengen".

"Samenvattend: dit alles heeft geleid tot de onaanvaardbare poging om de historische instellingen van CataloniŽ te bestemmen. Deze autoriteiten hebben zich op een duidelijke, nadrukkelijke manier buiten de wet en de democratie geplaatst. Zij hebben getracht de eenheid van Spanje en de nationale soevereiniteit, die het recht van alle Spanjaarden is om samen democratisch over hun leven te beslissen, te vernietigen.

"Daarom is het, gelet op deze situatie van extreme ernst, die een vastberaden inzet van allen met het algemeen belang vereist.De verantwoordelijkheid van de legitieme bevoegdheden van de staat om de grondwettelijke orde en het normaal functioneren van onze instellingen, de geldigheid van de rechtsstaat en het zelfbestuur in CataloniŽ te waarborgen, gebaseerd op de grondwet en het Statuut van de autonome regio' s.".

"Vandaag wil ik ook een aantal boodschappen sturen naar alle Spanjaarden, met name naar de Catalanen.

"Voor de burgers van CataloniŽ - allemaal - wil ik nogmaals herhalen dat we al tientallen jaren in een democratische staat leven die ieder mens grondwettelijke wegen biedt om zijn ideeŽn te verdedigen met respect voor de wet. Want zonder dat respect is een democratische coŽxistentie in vrede en vrijheid zonder dat respect, zoals we allemaal weten, in CataloniŽ, in de rest van Spanje of waar dan ook ter wereld niet mogelijk. In het constitutionele en democratische Spanje weet u dat u een ruimte hebt voor harmonie en ontmoeting met uw medeburgers"."Ik weet heel goed dat er in CataloniŽ ook veel ongerustheid en bezorgdheid bestaat over het gedrag van de regionale autoriteiten. Tegen degenen die zoiets vinden, wil ik zeggen dat u niet alleen bent, dat u de volledige steun en solidariteit van andere Spanjaarden geniet en dat u de absolute garantie hebt van onze rechtsstaat ter verdediging van uw vrijheid en uw rechten".


"En aan alle Spanjaarden, die leven met het ongemak en verdriet van deze gebeurtenissen, stuur ik u een boodschap van kalmte, vertrouwen en ook van hoop".

"Dit zijn moeilijke tijden, maar we zullen er doorheen komen. Dit zijn zeer complexe tijden, maar we zullen vooruitgang boeken. Omdat we in ons land geloven en trots zijn op wie we zijn. Omdat onze democratische beginselen sterk en solide zijn. En ze zijn sterk en solide omdat ze gebaseerd zijn op samenleven in vrede en vrijheid. Zo hebben we Spanje de afgelopen decennia opgebouwd. En zo moeten we op de ingeslagen weg voortgaan, met sereniteit en vastberadenheid. Op die weg, in dat betere Spanje waar we allemaal om vragen, vinden we ook CataloniŽ".

"Ter afsluiting van mijn opmerkingen, bedoeld voor alle Spanjaarden, onderstreep ik nogmaals de vastberaden inzet van de Kroon met de Grondwet en met democratie, mijn toewijding aan begrip en harmonie tussen de Spanjaarden en mijn inzet als Koning voor de eenheid en het voortbestaan van Spanje.