Home


Vluchtelingen dienen te worden opgevangen in de 2e kamer en in de stadhuizen.

Beste burgemeesters, wethouders en raadsleden en 2e kamerleden:

Naar aanleiding van de bewonersprotesten vanwege de AZC’s, het volgende:
We zijn niet tegen AZC’s voor vluchtelingen.
Maar voor het creëren van zo’n opvangplek komt meer kijken en mag worden verondersteld dat zorgvuldiger wordt gekeken naar waar zo´n ruimte komt.
Dat gebeurt zowat standaard in een probleemwijk, onzorgvuldiger kan bijna niet.
En nu we u toch aanspreken: Waarom worden er nooit eens AZC’s gepland in de wijken met woningen in het topsegment, in de volksmond villawijken genoemd?

Er zijn voldoende sterke argumenten om dat wel te doen. We zetten ze even voor u op een rijtje:
Er is meer ruimte, meer groen, meer frisse lucht, de huizen zijn er groter en dit alles kan leiden tot meer motivatie om bijv. manager te worden of minister.
Een goed voorbeeld doet wonderen.
De wijken en de bewoners kennen minder problemen.
In die mindere wijken hebben de mensen hun handen al vol aan de bestaande persoonlijke en sociale problemen.
Wanneer de vluchteling toch crimineel(?) wenst te blijven, kunnen zijn buren hem tips geven over criminele activiteiten die beter lonen en waarbij de pakkans kleiner is dan bij het stelen van klein grut.
De bewoners van de wijk maken in levende lijve kennis met de problemen die spelen in de echte wereld.
Kennis waar ze bij hun andere activiteiten van kunnen profiteren.

Er zijn ongetwijfeld meer argumenten, maar we denken dat wij hierboven de belangrijkste wel hebben opgesomd.
Het gaat ons er om dat het beter is voor de vluchtelingen, beter voor de ´rijke´ buurt en dat er ontlasting plaatsvindt van de ´arme´ wijken.
Het opstapelen van problemen is een fatalistische weg, die enkel leidt tot self-fulfilling prophecies waar het de toekomst van deze ´probleemwijken´ betreft.

Minstens zo fataal voor de toekomst van deze wereld is het opstapelen van geld en het weren van problemen uit bepaalde buurten.
Is er wel eens onderzocht hoeveel van die vluchtelingen er uit goede milieus komen?

Andere geschikte locaties voor AZC’s zijn stadhuizen en de tweede kamer. Het oplossend vermogen van politici kan alleen maar baat hebben bij harde proefondervindelijke kennisverwerving.
Hoe vaak bent u tot nu toe in uw parlementaire leven gestruikeld over een vluchteling op de drempel van uw fractiekamer?